GÜBRETAŞ

GÜBRETAŞ

BİLİNÇLİ ÜRETİCİ

    Tarımsal üretimden beklenen faydanın sağlanması ekim – dikim, bakım, besleme, koruma ve hasat gibi faaliyetlerin zamanında yapılmasına bağlıdır.

    Bitki besleme zamanının doğru tespit edilmesi de bitkilerin uygulanan gübrelerden maksimum düzeyde yararlanabilmesi bakımından kritik önemdedir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu zamanda yapılan besleme ile eksik besin maddeleri usulüne uygun olarak toprağa kazandırılarak bitki tarafından alınabilirliği artırılmaktadır.

    Besin maddelerini, ihtiyacı olduğu zamanlarda topraktan ve yapraktan alan bitkiler gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürürler. Zamanında yapılan besleme ile gereksiz gübre tüketimi ve harcamalardan da kaçınılmış olunur.

    Bu açılardan pazar değeri yüksek, bol verimli ve üstün kaliteli ürün hasat etmek için tarımsal üretim mutlaka bir takvim çerçevesinde yapılmalıdır.

Sosyal Medyada Paylaş

Ürünler

Katı Gübreler

Damla Sulama ve Yaprak Gübreleri

Yavaş Salınımlı Gübreler

Organik Tarım Gübreleri ve Hobi Tarımı